Voorpagina

 

Wat is ‘Shalom’

 

Shalom is een christelijk gemengd koor in IJsselmuiden, opgericht op 16 januari 1986.

In de beginjaren liep het ledental al snel op tot boven de honderd. Op dit moment, (begin 2014 ) hebben we nog ruim 90 enthousiaste leden.

 

Vanaf de start was Jurriën Plender, zelf medeoprichter, dirigent van ons koor.

In de voorbije jaren hebben we veel concerten en optredens verzorgd, zowel in binnen en buitenland, als ook in verzorgingscentra. Ook hebben wij meerdere malen een uitwisselingsconcert verzorgd met verschillende koren.

 

In 2013 gaf Dhr. Plender aan te willen stoppen als dirigent bij “Shalom”, echter niet nadat hij met Shalom een prachtige uitvoering had verzorgd van het Passie/Paas Oratorium van Johan Bredewout.

 

Vanaf september 2013 zijn wij een nieuw tijdperk ingegaan met onze nieuwe dirigent Minne Veldman, musicus in hart en nieren. Orgelconcerten door het hele land worden door hem verzorgd, ook is hij de muzikale begeleider, op orgel en piano, voor veel koren.

Voor meer informatie zie: www.minneveldman.nl .

 

Inmiddels hebben we een aantal repetities achter de rug en de leden zijn erg enthousiast. Niet alleen doordat hij ook weer nieuwe muziek inbrengt, maar hij vraagt ook van de leden nieuwe muzikale aandacht. In het voorgaande merkt u waarschijnlijk al, dat er met veel enthousiasme wordt gerepeteerd.

 

De eerste resultaten hiervan heeft kunnen beluisteren in ons adventsconcert op 12 december 2013.

In een optreden, samen met Excelsior uit Urk, ook een gemengd koor van dezelfde dirigent, in het kerkelijk centrum “de Hoeksteen” Goudplevier 103 te IJsselmuiden.

 

Wij hopen, dat u na het lezen van dit bericht mee komt zingen zodat u zelf kunt deelnemen aan onze concerten.

 

Sluit u gerust bij ons aan, wij houden onze repetities op donderdagavond van

20.00 uur tot 22.00 uur in het kerkelijk centrum “de Hoeksteen” Goudplevier 103 te IJsselmuiden.

 

U bent welkom met een hartelijk Shalom.